Hypotheekrenteaftrek aanpassingen voor rijkere woningeigenaren

De PvdA wil dat woningeigenaren met hogere inkomens worden aangepakt. Dat schrijft de grootste oppositiepartij vandaag in haar verkiezingsprogramma, ‘Nederland Sterker & Socialer’.

“De helft van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Dat is niet alleen een gevolg van het feit dat hogere inkomens gemiddeld een hogere hypotheek hebben, zij kunnen het ook tegen een hoger tarief aftrekken. De woningmarkt is ernstig verstoord. De prijzen worden opgestuwd; eengezinswoningen zijn sinds 1996 gemiddeld drie keer zo duur geworden. Steeds minder mensen kunnen nog kopen of verkopen. Wij gaan de woningmarkt op een eerlijke en sociale manier hervormen. We doen dat geleidelijk om de woningmarkt zo min mogelijk te verstoren”, zo staat in het verkiezingprogramma te lezen.

Hypotheekrenteaftrek aanpassen

De PvdA wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk aanpassen. Vanaf 2013 zal geleidelijk een nieuw stelsel worden ingevoerd. Uiteindelijk trekt iedereen tegen hetzelfde tarief af; vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52 procent waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30 procent.

De partij zet zich af tegen het Kunduz-akkoord, waarin staat dat alleen bij starters de hypotheekrenteaftrek wordt aangepast. Volgens de PvdA worden starters de dupe van dit akkoord. De partij pleit voor een afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters, terwijl voor andere kopers de overdrachtsbelasting naar 2 procent gaat.

De PvdA kiest voor een gematigd huurbeleid en is tegen het voornemen van het kabinet om 75 procent van de corporatiewoningen te verkopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *